این گروه با کمک کارشناسان مجرب و متخصصین داخلی و با استفاده از تکنولوژی شرکتهای معتبر بین المللی، بعنوان مشاور، مجری و طراح سیستمهای اتوماسیون صنعتی وراه اندازی خطوط فرآیندی تولید از قبیل نصب و راه اندازی راکتورهای شیمیایی و متعلقات آن به همراه Pipingپروسه های تولید و تاسیساتی صنعتی فعالیت دارد.

تماس با ما

آدرس:
شماره تماس : 09385696156
پست الكترونيكي : info@spadfanavaran.ir